Στάδιο 4 για τον καρκίνο του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού σταδίου 4 σημαίνει ότι η ογκολογική ασθένεια έχει εξαπλωθεί πέρα ​​από το στήθος και τους κοντινούς λεμφαδένες - έχουν εμφανιστεί εστίες ανάπτυξης όγκου σε ορισμένα όργανα (μεταστάσεις). Μιλάμε για μεταστατικό καρκίνο του μαστού (το στάδιο IV και το "μεταστατικό" είναι συνώνυμα). Με τον καρκίνο του μαστού, οι μεταστάσεις μπορούν να σχηματιστούν σε όλα τα όργανα και τους ιστούς χωρίς εξαίρεση. Ωστόσο, ο πλέον προτιμώμενος εντοπισμός μακρινών μεταστάσεων είναι οστά, πνεύμονες, ήπαρ, εγκέφαλος..

Τις περισσότερες φορές, το στάδιο 4 είναι αποτέλεσμα επανεμφάνισης της νόσου (δευτερογενής μεταστατικός καρκίνος του μαστού). Δηλαδή, οι μεταστάσεις ανιχνεύονται μετά από ενεργή θεραπεία του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου σταδίου της νόσου. "Πρωταρχικές μεταστάσεις" σημαίνει ότι οι απομακρυσμένες μεταστάσεις ανιχνεύονται ήδη στο στάδιο της διάγνωσης. Αντιπροσωπεύει περίπου το 5% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.

Δυστυχώς, σήμερα, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού παραμένει μια ανίατη ασθένεια. Ωστόσο, η σύγχρονη θεραπεία επιτρέπει τον έλεγχο ασθενειών για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρώντας μια καλή ποιότητα ζωής. Μερικοί ασθενείς του σταδίου 4 ζουν περισσότερο από 10 χρόνια.

Στο παρόν στάδιο, ο καρκίνος του μαστού σταδίου 4 θεωρείται χρόνια ασθένεια. Ο μέγιστος παρατεταμένος έλεγχος των συμπτωμάτων, η διατήρηση της βέλτιστης ποιότητας ζωής και η αύξηση της διάρκειας είναι οι κύριοι στόχοι της θεραπείας σε αυτό το στάδιο. Όπως κάθε χρόνια ασθένεια, ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, περιοδικές αλλαγές στα σχήματα.

Εντοπισμός μεταστάσεων

Οι μεταστάσεις σχηματίζονται ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης των κυττάρων από την κύρια εστίαση σε άλλους ιστούς. Κακοήθη κύτταρα, που απομακρύνονται από τον πρωτογενή όγκο, μεταναστεύουν σε άλλα μέρη του σώματος, όπου σχηματίζουν εστίες δευτερογενούς ανάπτυξης όγκου. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να κάνει μετάσταση σε σχεδόν όλα τα όργανα και τους ιστούς. Κάθε τύπος κακοήθους όγκου έχει τον δικό του «αγαπημένο» εντοπισμό μετάστασης, για παράδειγμα:

 • Το επεμβατικό καρκίνωμα του πόρου συνήθως μεταστάσεις στα οστά, το ήπαρ, τους πνεύμονες και τον εγκέφαλο.
 • Ο επεμβατικός λοβιακός καρκίνος (λοβιακός) καρκίνος μεταστάσεις συχνά στα κοιλιακά όργανα.
 • Όγκοι θετικοί στον υποδοχέα οιστρογόνου (ER +) χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη οστικών μεταστάσεων.
 • Ο HER2-θετικός υποτύπος καρκίνου του μαστού είναι πιο πιθανό να μετασταθεί στον εγκέφαλο.

Επιπλέον, κάθε τύπος καρκίνου έχει τη δική του δυνατότητα για μετάσταση. Για παράδειγμα, για να εξαρτηθεί ο οιστρογόνος όγκος από το μεταστατικό δυναμικό του, πρέπει να φτάσει σε μέγεθος 3 cm ή περισσότερο. Με τη σειρά του, ένας θετικός με HER2 όγκος είναι ικανός μετάστασης στους περιφερειακούς λεμφαδένες με μέγεθος ένα εκατοστό.

Εάν βρεθούν μεταστάσεις του ήπατος, εξακολουθεί να είναι καρκίνος του μαστού, όχι καρκίνος του ήπατος. Εάν εξετάσετε έναν δευτερογενή όγκο (μετάσταση) κάτω από ένα μικροσκόπιο, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αποτελείται από τα ίδια κύτταρα με τον καρκίνο του μαστού και όχι από τον καρκίνο του ήπατος.

Σταδιοποίηση - τι σημαίνει το γράμμα "M"

Ο προσδιορισμός του σταδίου του καρκίνου βοηθά στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, σχεδιάστε τη βέλτιστη θεραπεία, προσδιορίστε την πιθανότητα ύφεσης και υποτροπής. Όπως και με άλλες ογκολογίες, το σύστημα ταξινόμησης όγκων TNM χρησιμοποιείται πιο συχνά για καρκίνο του μαστού. Η κλινική ταξινόμηση TNM λαμβάνει υπόψη τρία κύρια χαρακτηριστικά του όγκου:

 • T - καθορίζει το μέγεθος του όγκου
 • N - καθορίζει τον βαθμό βλάβης στους λεμφαδένες που βρίσκονται κοντά στο στήθος
 • M - δείχνει την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων

Δίπλα στο γράμμα "Τ" γράφεται ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μέγεθος του όγκου. Για παράδειγμα, το "Τ1" είναι ένας μικρός όγκος και το "Τ3" είναι ένας μεγαλύτερος. "N0" σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζημιά στους λεμφαδένες και "N4" - καρκινικά κύτταρα βρίσκονται σε 10 ή περισσότερους λεμφαδένες.

Όσον αφορά το κριτήριο "M", μπορεί να είναι M0 (χωρίς μεταστάσεις) ή M1 (υπάρχουν μεταστάσεις). Έτσι, το "Μ1" σημαίνει ότι είναι καρκίνος του μαστού σταδίου 4. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχει σημασία ποιοι αριθμοί είναι κοντά στο Τ ή στο Ν.

Πριν από τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου, είναι απαραίτητο να μάθετε τα ειδικά χαρακτηριστικά των δευτερογενών όγκων (μεταστάσεις). Εκτός από τη θέση και το μέγεθός τους, είναι σημαντικό να γνωρίζετε την κατάσταση των υποδοχέων ορμονών και της πρωτεΐνης HER2. Αυτοί δεν είναι όλοι οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της βέλτιστης επιλογής θεραπείας για καρκίνο του μαστού σταδίου 4..

Σχετικό άρθρο: Ποια είναι τα στάδια του καρκίνου του μαστού, πώς καθορίζεται το στάδιο της νόσου

Θεραπεία του καρκίνου του μαστού σταδίου 4

Οι κύριοι στόχοι της θεραπείας του καρκίνου του μαστού σταδίου 4 είναι η αύξηση της επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δεν υπάρχει ενιαίο επίπεδο φροντίδας για μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Η επιλογή της επιλογής θεραπείας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και τον επιδιωκόμενο στόχο..

Η θεραπεία του σταδίου 4 μπορεί να ποικίλλει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Οι περισσότερες από τις θεραπείες στοχεύουν στη μείωση της μάζας του όγκου και στη σταθεροποίηση της νόσου. Γενικά, η θεραπεία του καρκίνου του μαστού του σταδίου 4, αν και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε σημαντικό αριθμό ασθενών, θεωρείται ανακουφιστική, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία θεραπεύονται από την ασθένεια.

Συστηματική θεραπεία του καρκίνου

Εκείνοι που αποφασίζουν να συνεχίσουν τη θεραπεία συνταγογραφούνται συστηματική θεραπεία. Περιλαμβάνει:

 • Θεραπεία ορμονών: ταμοξιφαίνη, αναστολείς αρωματάσης και Faslodex (fulvestrant)
 • Στοχευμένη θεραπεία: Herceptin (trastuzumab) και Perjeta (pertuzumab)
 • Χημειοθεραπεία
 • Ανοσοθεραπεία: Το Tecentrik (atezolizumab) χρησιμοποιείται με το φάρμακο χημειοθεραπείας Abraxan (nab-paclitaxel) για τη θεραπεία τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού τριπλού αρνητικού καρκίνου του μαστού

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων, μια άλλη επιλογή είναι η συνεπής εφαρμογή τους..

Το αντικαρκινικό φάρμακο λαμβάνεται μέχρι να προχωρήσει ο καρκίνος. Και επίσης εάν εμφανιστεί το απαράδεκτο τοξικό αποτέλεσμα. Εάν συμβεί αυτό, το φάρμακο πρώτης γραμμής αντικαθίσταται με το φάρμακο δεύτερης γραμμής και ούτω καθεξής..

Επιλογή φαρμάκων

Η επιλογή ενός φαρμάκου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση του υποδοχέα του καρκίνου. Η ορμονική εξάρτηση του όγκου (αν οι ορμόνες οιστρογόνο ή προγεστερόνη επηρεάζουν την ανάπτυξη του όγκου) και / ή την κατάσταση HER2 του (εάν αυτό το γονίδιο είναι οδηγός για την εξέλιξη του καρκίνου).

Μια θετική κατάσταση σημαίνει ότι οι υποδοχείς για αυτές τις ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί στην επιφάνεια των κακοηθών κυττάρων. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν είναι εκεί. Για να προσδιοριστεί αυτό, απαιτείται βιοψία ή χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια του οποίου ο καρκινικός ιστός λαμβάνεται για περαιτέρω εργαστηριακή έρευνα.

Με βάση τα αποτελέσματα ιστοχημικών και μοριακών μελετών, ο γιατρός μπορεί να συστήσει τα ακόλουθα φάρμακα:

 • Κατά κανόνα, εάν ο καρκίνος εξαρτάται από ορμόνες (ER +, PR +), τότε η θεραπεία ξεκινά με ορμονική θεραπεία (ταμοξιφαίνη ή αναστολέας αρωματάσης). Η θεραπεία με αντι-ορμόνη μπορεί να συνδυαστεί με φάρμακα στοχευμένης θεραπείας όπως Afinitor (everolimus, everolimus), Ibransa (palbociclib, palbociclib), Kiscali (ribociclib, ribociclib) ή Verzenio (abemacyclib, abemaciclib).
 • Ο μεταστατικός καρκίνος που είναι αρνητικός στους υποδοχείς ορμονών συνήθως αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία.
 • Οι θετικοί ως προς τον HER2 καρκίνοι αρχίζουν να αντιμετωπίζονται με το στοχευμένο φάρμακο Herceptin και φάρμακα χημειοθεραπείας, αντιαρμονικά φάρμακα και άλλα φάρμακα κατά της HER2 μπορεί να συνταγογραφούνται..
 • Ο HER2-αρνητικός καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται συνήθως με χημειοθεραπεία. Τα φάρμακα θεραπείας με ορμόνες μπορούν να προστεθούν εάν ο καρκίνος εξαρτάται από την ορμόνη. Το στοχευμένο φάρμακο Lynparza (olaparib) ενδείκνυται μετά από χημειοθεραπεία εάν υπάρχει μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 ή BRCA2.

Ακτινοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση

Εκτός από τη συστηματική θεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η χειρουργική επέμβαση μπορούν να είναι ευεργετικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ακτινοβόληση των μεταστάσεων μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανακουφιστική - για να παρέχει άνεση μειώνοντας το μέγεθος του όγκου.

Παραδείγματα χρήσης τοπικής επιρροής σε μεταστάσεις:

 • Οι οστικές μεταστάσεις συχνά ανταποκρίνονται καλά στην προπόνηση. Παρατηρείται μείωση του συνδρόμου πόνου και μειώνεται ο κίνδυνος παθολογικού κατάγματος. Επιπλέον, οι τροποποιητές επαναρρόφησης των οστών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας οστού που σχετίζεται με καρκίνο (οστεοπόρωση). Για το σκοπό αυτό, συχνά συνταγογραφούνται φάρμακα όπως το zometa (zoledronic acid).
 • Μερικές φορές χρησιμοποιείται χειρουργική αντιμετώπιση μεταστάσεων καρκίνου του μαστού στους πνεύμονες εάν η διαδικασία μετάστασης περιορίζεται μόνο σε αυτό το όργανο. Στον ασθενή μπορεί επίσης να προσφερθεί μια ειδική μορφή ακτινοθεραπείας, η λεγόμενη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) και κλασματική στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SBRT).
 • Οι μεταστάσεις του εγκεφάλου αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση ή SBRT εάν υπάρχουν λίγες μεταστάσεις.
 • Οι μεταστάσεις του ήπατος μπορούν να αντιμετωπιστούν με εξωτερική ακτινοθεραπεία, SBRT.
 • Οι μεταστάσεις της σπονδυλικής στήλης συνήθως αντιμετωπίζονται με SBRT ή χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη της συμπίεσης του νωτιαίου μυελού.

Η ακτινοθεραπεία είναι επίσης αποτελεσματική για τις μεταστάσεις του δέρματος. Η ακτινοβολία καθιστά δυνατή τη μείωση του μεγέθους τους, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση μιας ανοιχτής πληγής ή την αντιμετώπιση μιας ήδη εμφανιζόμενης.

Οποιαδήποτε από τις τυπικές θεραπείες για μεταστατικό καρκίνο του μαστού είναι απίθανο να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε εντελώς από την ασθένεια. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε κλινικές δοκιμές για να δοκιμάσετε νέες θεραπείες.

Ποσοστά επιβίωσης

Το πενταετές ποσοστό επιβίωσης για καρκίνο του μαστού σταδίου 4 είναι 27%. Αυτό σημαίνει ότι το 27% των γυναικών βιώνουν το πενταετές όριο. Το προσδόκιμο ζωής είναι τρία χρόνια.

Τα στοιχεία που δίνονται ισχύουν τόσο για τις γυναίκες που αποφασίζουν να λάβουν θεραπεία όσο και για εκείνες που αρνούνται. Επομένως, δεν πρέπει να συμπεράνετε ότι εάν διαγνωστείτε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, έχετε τρία έως πέντε χρόνια για να ζήσετε. Μερικές γυναίκες ζουν περισσότερο από 10 χρόνια με αυτήν τη διάγνωση.

Ένας αριθμός παραγόντων είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την επιβίωση, όπως:

 • Ηλικία
 • Κατάσταση υγείας κατά τη στιγμή της διάγνωσης
 • Στάδιο καρκίνου κατά τη στιγμή της διάγνωσης
 • Θέση και αριθμός μεταστάσεων
 • Κατάσταση HER2 ή υποδοχέα ορμονών
 • Ποια ήταν η προηγούμενη θεραπεία

Σχετικό άρθρο: Στάδιο 4 Καρκίνος του μαστού - Πόσο καιρό ζει?

Παρακολούθηση ασθενειών

Ο στόχος της πρώιμης θεραπείας του καρκίνου είναι να απαλλαγούμε εντελώς από τον κακοήθη όγκο και να διατηρηθεί η ύφεση. Ενώ ο κύριος στόχος της θεραπείας για τον μεταστατικό καρκίνο είναι να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωσή του από την εξάπλωση του καρκίνου, κάτι που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων / υπολογιστική τομογραφία (PET / CT) είναι μια τεχνική απεικόνισης που είναι πιο ενημερωτική στην παρακολούθηση της κατάστασης του μεταστατικού καρκίνου του μαστού. Αυτή η τεχνική απεικόνισης συνδυάζει την τεχνολογία ΡΕΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις μεταβολικές αλλαγές στο σώμα και την τεχνολογία CT, η οποία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για τη δημιουργία εικόνων διατομής ιστού. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υβριδική μέθοδο, είναι δυνατόν να παρακολουθείτε τις αλλαγές στο μέγεθος του όγκου, αντίστοιχα, και να κρίνετε την εξέλιξη της νόσου.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγνητική τομογραφία (MRI) και απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DEXA). Η πρώτη τεχνική είναι ενημερωτική σε περίπτωση μεταστατικών βλαβών μαλακών ιστών και η δεύτερη, εάν υπάρχουν οστικές μεταστάσεις.

Οι δείκτες όγκου CA 15-3 και CA 27-29 χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της κατάστασης της νόσου · η αύξηση τους παρατηρείται στο 70% των περιπτώσεων με μεταστατικό καρκίνο. Μια σειρά δοκιμών σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε πώς συμπεριφέρεται ο όγκος.

Εξέλιξη της νόσου

Αν και η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να σταθεροποιήσει την ασθένεια για μήνες ή και χρόνια, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο μεταστατικός καρκίνος καθίσταται ασταθής και αρχίζει να εξελίσσεται. Εάν συμβεί αυτό, τότε απαιτείται αλλαγή του φαρμάκου, αυτό μπορεί να σταθεροποιήσει τον κακοήθη όγκο.

Γενικά, η θεραπεία ξεκινά συνήθως με ορμονική θεραπεία (εάν ο όγκος εξαρτάται από ορμόνες) ή με στοχευμένα φάρμακα θεραπείας (εάν η κατάσταση είναι θετική στο HER2). Εάν η ασθένεια αρχίσει να εξελίσσεται, τότε το φάρμακο αλλάζει σε άλλο.

Εάν δεν λειτουργούν πλέον, μεταβαίνουν σε χημειοθεραπεία. Δυστυχώς, κάθε φορά που ένα από τα σχήματα χημειοθεραπείας σταματά να ελέγχει την ασθένεια, οι πιθανότητες να λειτουργούν τα νέα φάρμακα σταδιακά ελαττώνονται. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να σκεφτείτε τη δυνατότητα μετάβασης στην παρηγορητική φροντίδα.

Σχετικό άρθρο: 10 μύθοι για τις κλινικές δοκιμές που πρέπει να γνωρίζετε

Ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια

Η κατάθλιψη, το άγχος ή ακόμα και ο θυμός είναι μια φυσική αντίδραση όταν ανακαλύπτετε ότι έχετε «μεταστατικό καρκίνο του μαστού». Ίσως θα νιώσετε σαν να μην είστε ο εαυτός σας, ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την υγεία και το μέλλον σας. Και αυτά τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις είναι απόλυτα φυσιολογικά!

Είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να απομονωθείτε από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποδεχτείτε τη βοήθεια εκείνων που μπορούν να σας στηρίξουν. Αυτά περιλαμβάνουν τους αγαπημένους, τις ομάδες υποστήριξης και την ογκολογική σας ομάδα. Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, ζητήστε παραπομπή σε ογκολόγο ψυχολόγο (ειδικό στην εργασία με καρκινοπαθείς) ή επισκεφτείτε έναν τακτικό ψυχοθεραπευτή.

Μερικές φορές η διάγνωση του «καρκίνου του μαστού σταδίου 4» για ορισμένες γυναίκες μπορεί να είναι ένα «θετικό» ψυχολογικό σοκ. Μπορείτε να ακούσετε ότι αυτή η διάγνωση τους βοήθησε να δώσουν προτεραιότητα στη ζωή τους, να τους κάνει να κάνουν ό, τι είναι πραγματικά σημαντικό και να επικοινωνήσουν με άτομα σε βαθύτερο επίπεδο..

Μην προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που προκύπτουν μόνοι σας. Κοιτάξτε τον κοινωνικό σας κύκλο, σίγουρα θα βρείτε πολλά άτομα έτοιμα να σας βοηθήσουν. Ζητήστε υποστήριξη από τις νοσοκόμες και τους γιατρούς σας, γίνετε ισότιμος συνεργάτης στη θεραπεία σας.

Λίγα λόγια από το OncoInfo

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι πάντα μέσοι όροι και η επιβίωση ποικίλλει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή. Επιπλέον, καθώς νέες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τον μεταστατικό καρκίνο εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο, το συνολικό 5ετές ποσοστό επιβίωσης σήμερα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από το ποσοστό που ήταν πριν από 5 χρόνια..

Το κύριο καθήκον της θεραπείας του σταδίου 4 είναι να εξισορροπήσει τις εκδηλώσεις της νόσου, να περιορίσει την περαιτέρω εξέλιξή της, να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής και να ελαχιστοποιήσει την επίδραση της θεραπείας που χρησιμοποιείται στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σχετικό άρθρο: Εύρεση ομάδας υποστήριξης για γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον καρκίνο του μαστού σταδίου 4, ρωτήστε στα σχόλια, θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν:

Όλα σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4 (τέταρτο)

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καρκίνος του τραχήλου της μήτρας) είναι ο πιο κοινός και πιο επιθετικός κακοήθης όγκος των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Στη Γη, περίπου 300.000 γυναίκες εξακολουθούν να πεθαίνουν από αυτήν την ασθένεια κάθε χρόνο. Στις κορυφαίες κλινικές του κόσμου, η ενεργός εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη για τη βελτίωση μεθόδων καταπολέμησης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Τι νέο υπάρχει στη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σταδίου 4; Ποια είναι η πρόγνωση του προσδόκιμου ζωής στο τέλος του προχωρημένου κακοήθης διαδικασίας?

Τι είναι γνωστό για την ασθένεια?

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (κωδικός ICD-10: C53) είναι ένας επιθηλιακός κακοήθης όγκος. Αρχίζει να αναπτύσσεται στην βλεννογόνο επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας ή στο κανάλι του τραχήλου της μήτρας από μετασχηματισμένα (άτυπα) κύτταρα του ακέραιου ή αδενικού επιθηλίου.

Η βασική αιτία του ενδοεπιθηλιακού κακοήθους μετασχηματισμού είναι η επίδραση στα κύτταρα των ογκογόνων ανθρώπινων θηλωμάτων ιού (HPV 16,18 και ορισμένων άλλων τύπων).

Η θέση του τράχηλου. Από πού προέρχεται ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Διαβάστε περισσότερα για τα στάδια ανάπτυξης, τη διάγνωση, τα συμπτώματα και τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας των πρώιμων μορφών αυτής της νόσου: Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας - τα πρώτα σημάδια, εκδηλώσεις και συμπτώματα. Πώς να προσδιορίσετε?

Στάδια καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Για να περιγραφεί η σοβαρότητα της διαδικασίας του όγκου στην περίπτωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, χρησιμοποιείται το πρότυπο ταξινόμησης TNM για τυχόν κακοήθη νεοπλάσματα και το ειδικό σύστημα FIGO (που εγκρίθηκε το 2009 για να περιγράψει μόνο τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας)..

Στάδιο 1 καρκίνος του τραχήλου της μήτρας - συμβολίζεται με I ή T1N0M0.
Σε αυτό το στάδιο, ο πρωτογενής όγκος (Τ1) βρίσκεται αποκλειστικά εντός του τραχήλου της μήτρας, πολύ σπάνια επηρεάζει τους περιφερειακούς λεμφαδένες (Ν0), δεν κάνει μετάσταση (Μ0) σε άλλα όργανα.
Διαβάστε περισσότερα: Στάδιο 1 (πρώτο) καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - πρόγνωση, θεραπεία, συμπτώματα

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας Στάδιο 2 (II ή T2N0M0) προχωρά με ελάχιστη βλάβη στο λεμφικό σύστημα (Ν0-1), χωρίς μεταστάσεις (Μ0). Όμως, ο πρωταρχικός όγκος είναι ήδη αρκετά μεγάλος: μεγαλώνει από τον τράχηλο στον κόλπο, στο σώμα της μήτρας και στον πεπτικό μήλο του συνδετικού ιστού.
Διαβάστε περισσότερα: Στάδιο 2 (δεύτερο) καρκίνο του τραχήλου της μήτρας - πρόγνωση, θεραπεία και συμπτώματα

Στάδιο 3 καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (III ή T3N01M0) - ένας τοπικά προχωρημένος όγκος μεταδίδει ενεργά στους περιφερειακούς λεμφαδένες (N1-2), επηρεάζει σχεδόν ολόκληρο τον κολπικό σωλήνα ή / και αναπτύσσεται στους ιστούς που περιβάλλουν τη μήτρα μέχρι τα τοιχώματα της μικρής λεκάνης.
Διαβάστε περισσότερα: Στάδιο 3 (τρίτος) καρκίνος του τραχήλου της μήτρας - πόσο καιρό ζουν μετά τη θεραπεία

Χαρακτηριστικά 4ου σταδίου

Στάδιο 4
(από τον FIGO)
Στάδιο 4
(από την TNM)
Περιγραφή
IVA
ή
4α στάδιο
Τ4 Ν1-2Μ0Ο όγκος διεισδύει πέρα ​​από τον τράχηλο και το σώμα της μήτρας, συλλαμβάνοντας γειτονικά όργανα και ιστούς στο δρόμο του, συμπεριλαμβανομένων: της ουροδόχου κύστης και του ορθού.
Πυελικοί λεμφαδένες που επηρεάζονται (N1-2).
Οι μεταστάσεις όγκων έξω από τη λεκάνη στο στάδιο IVA δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί (M0).
IVВ
ή
4b στάδιο
T οποιοδήποτε N οποιοδήποτε M1Στο προχωρημένο στάδιο IVB, το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου δεν είναι καθοριστικό (η περιοχή της πρωτογενούς βλάβης μπορεί να αντιστοιχεί σε T4 ή T1, T2, T3).
Το αποφασιστικό γεγονός εδώ είναι η εξάπλωση του όγκου μέσω του λεμφικού και του κυκλοφορικού συστήματος έξω από τη μικρή λεκάνη με το σχηματισμό δευτερογενών εστιών - μεταστάσεων (M1) *

* Όπου το στάδιο 4 μεταστάσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας:
- πιο συχνά: στους βουβωνικούς, οπισθοπεριτοναϊκούς, παραοορτικούς, υπερκλαβιγγικούς λεμφαδένες, που υποδεικνύεται από: M1 (lym)
- στους πνεύμονες και / ή στον υπεζωκότα: M1 (pul) και / ή M1 (ple)
- στο ήπαρ: M1 (hep)
- στο μυελό των οστών και / ή των οστών: M1 (oss) και / ή M1 (mar)
- στις ωοθήκες και τις σάλπιγγες, άλλα όργανα M1 (oth)
- σε σπάνιες περιπτώσεις: στον εγκέφαλο M1 (σουτιέν).

Στάδιο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 4α και 4β Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πόσο καιρό ζείτε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4

Η επιβίωση στο τελικό στάδιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά του σώματος του ασθενούς και τις ιδιότητες του όγκου.

Για την πρόβλεψη του προσδόκιμου ζωής στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Η πρόβλεψη 4 σταδίων γίνεται ξεχωριστά

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4 ζουν για περισσότερα από 5 χρόνια
7-12 γυναίκες στις 100 (ποσοστό επιβίωσης 5 ετών περίπου 7-12%)

Το διετές ποσοστό επιβίωσης στο στάδιο IVB δεν υπερβαίνει το 11%, δηλαδή
στις 100 γυναίκες, μόνο 11 ζουν για περισσότερα από 2 χρόνια.

Επιδείνει την πρόβλεψη:
- παρουσία μεταστάσεων (στάδιο IVB)
- ιστολογικός τύπος όγκου: αδενοκαρκίνωμα
- κακώς διαφοροποιημένος όγκος: G 3-4
- υψηλός πολλαπλασιαστικός δείκτης ανάπτυξης όγκου: Ki-67 περισσότερο από 50%.

Στάδιο 4 συμπτώματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

 • Αιμορραγία από το γεννητικό σύστημα διαφορετικής φύσης:
  - επαφή (κατά τη συνουσία, άρση βαρών, αφόδευση, γυναικολογική εξέταση κ.λπ.)
  - αυθόρμητη, συσχετισμένη ή μη συσχετισμένη με τον εμμηνορροϊκό κύκλο
  - εντοπισμός μετά την εμμηνόπαυση
 • Παθολογική λευκορροία (απόρριψη από το γεννητικό σύστημα):
  - αιματηρή, αιματηρή
  - αιματηρή με δυσάρεστη οσμή
  - το αίμα που μοιάζει με πύον αναμειγνύεται με μια δυσάρεστη οσμή
 • Πόνος στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4:
  - κάτω κοιλιακή χώρα
  - στο κάτω μέρος της πλάτης
  - στην περιοχή του ιερού
  - στην πρωκτική περιοχή
  - πόνος μπορεί να δοθεί στην περιοχή της βουβωνικής χώρας, στον γλουτό, στο μηρό
  - πόνος στα οστά (με οστικές μεταστάσεις)
  - μεταστατικός πόνος (πονάει στον τόπο εντοπισμού του δευτερογενούς όγκου)
 • Με μεταστατικές βλάβες των λεμφαδένων της πυέλου και του βουβωνικού σωλήνα:
  - επίμονο οίδημα των ποδιών (ένα ή και τα δύο)
 • Όταν ο καρκίνος μεταβαίνει στην ουροδόχο κύστη:
  - συχνή ώθηση για ούρηση
  - ατελής εκκένωση της ουροδόχου κύστης
  - επίμονη κυστίτιδα
  - αίμα στα ούρα
  - συρίγγιο ούρων-κόλπων
 • Όταν συμπιέζεται από έναν όγκο των ουρητήρων:
  - υδρονέφρωση, πυονέφρωση
  - ουραιμία
 • Όταν ο καρκίνος πηγαίνει στο ορθό:
  Επίμονη δυσκοιλιότητα
  - βλέννα στα κόπρανα
  - αίμα στα κόπρανα
  - συρίγγιο μεταξύ του κόλπου και του ορθού
 • Με μεταστάσεις στις ωοθήκες και / ή το συκώτι:
  - ασκίτης
 • Με μεταστατικές βλάβες των λεμφαδένων, άλλα εσωτερικά όργανα:
  - αισθητή διεύρυνση των λεμφαδένων
  - δυσλειτουργία του προσβεβλημένου οργάνου
 • Συμπτώματα γενικής δηλητηρίασης:
  - αδυναμία, κακή υγεία, απότομη βλάβη
  - ναυτία, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους
  - όχι πάντα: παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος
Σημάδια καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Λόγοι για καθυστερημένη διάγνωση

Γιατί, κατά τη στιγμή της αρχικής ανίχνευσης, περίπου στο 30-40% των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, βρίσκεται ήδη σε ανεπαρκώς θεραπεύσιμα προχωρημένα 3-4 στάδια?

Οι κύριοι λόγοι για την καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

 • Έλλειψη εκλαΐκευσης και οργάνωσης της εξέτασης του τραχήλου της μήτρας για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
 • Ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής PAP (σε 20% των περιπτώσεων, η κυτταρική σύνθεση του κυτταρογράμματος δεν αντικατοπτρίζει την παρουσία κακοήθειας διαδικασίας)
 • Κακή εκπαίδευση ή / και ανεπαρκής ογκολογική εγρήγορση των μαιευτήρων και των γυναικολόγων
 • Αρχικά σφάλματα διάγνωσης και επακόλουθη λανθασμένη θεραπεία
 • Η αμελής στάση μιας γυναίκας για την υγεία της (ακανόνιστες, εξαιρετικά σπάνιες επισκέψεις στον γυναικολόγο, αγνοώντας τις συστάσεις του θεράποντος ιατρού, χαμηλή επίγνωση της νόσου ή / και υποτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασής της...)
 • Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό βιοτικό επίπεδο του ασθενούς

Ο μόνος τρόπος για να "μην φέρετε τον εαυτό σας" σε προχωρημένο καρκίνο είναι η τακτική, τουλάχιστον μία φορά κάθε 6-12 μήνες, προληπτική εξέταση από εξειδικευμένο γυναικολόγο.

Μέθοδοι για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4

Η ορθοκολπική εξέταση και η εξέταση "σε καρέκλα" πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας γυναικολογικό "καθρέφτη" και / ή οπτική συσκευή κολποσκοπίου.

Με τον προχωρημένο καρκίνο, η αρχική εξέταση αποκαλύπτει εύκολα τις χαρακτηριστικές αλλαγές στον τράχηλο.

Κυτταρολογική εξέταση επιχρισμάτων από την επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας και του τραχήλου της μήτρας (έκτο- και ενδοτραχηλίτιδα).

Ιστολογική επαλήθευση της διάγνωσης

Η τελική διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πρέπει να επιβεβαιωθεί με ιστολογική εξέταση δείγματος καρκινικού ιστού.

Ιστολογία - η μελέτη της δομής των ιστών με μικροσκόπιο - μια αποφασιστική μέθοδος για τη διάγνωση όγκου.

Είναι αδύνατο να αποδειχθεί ξεκάθαρα η διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας χωρίς ιστολογική ανάλυση.

Βιοϋλικό (δείγμα ιστού ύποπτο για καρκίνο) για ιστολογική εξέταση λαμβάνεται με βιοψία μαχαιριού, εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιείται διαγνωστική επιδιόρθωση του τραχήλου της μήτρας.

Αυτή είναι μια σύγχρονη τεχνική για την αποσαφήνιση της διάγνωσης κακοήθων νεοπλασμάτων..

Η ανοσοϊστοχημική ανάλυση δείγματος βιοψίας (ή δείγματος ιστού που αφαιρείται κατά τη διάρκεια μιας ογκομετρικής χειρουργικής) συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, την ιστολογία.

Τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας καθορίζουν το "βιολογικό πορτρέτο" του όγκου:
- βαθμός G (G1 - χαμηλού βαθμού, με καλή πρόγνωση. G2 - μέτρια κακοήθεια. G3-4 - πολύ κακοήθης, κακή πρόγνωση)
- ιστός που ανήκει (στην περίπτωση αδιαφοροποίητων και / ή μεταστατικών όγκων)
- ευαισθησία του όγκου σε ακτινοβολία, ορμόνες ή / και χημειοθεραπεία (για την επιλογή της βέλτιστης τακτικής θεραπείας)
- ο βαθμός επιθετικότητας του όγκου (Ki-67)
- και τα λοιπά.

Πολλαπλασιαστικός δείκτης Ki-67 - τι είναι?
Αυτός είναι ένας δείκτης της δραστηριότητας (ρυθμός ανάπτυξης και εξάπλωσης) του όγκου, πιο συγκεκριμένα - ο δείκτης του ρυθμού αναπαραγωγής (μιτωτική διαίρεση) κακοηθών κυττάρων.

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης Ki-67, όσο πιο επιθετικός συμπεριφέρεται ο όγκος, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση.

Η τιμή Ki-67 υποδηλώνει πόσο ευαίσθητος είναι ο όγκος στη θεραπεία.

Εάν μετά από μια πορεία ακτινοβολίας ή / και χημειοθεραπείας, το επίπεδο Ki-67 μειωθεί, μπορεί κανείς να ελπίζει για κλινική ύφεση της νόσου..

Πρόβλεψη επιβίωσης χωρίς ασθένειες από τον δείκτη Ki-67

(V.L. Vinokurov et al., 2008)

Δείκτης πολλαπλασιαστικής δραστηριότητας (για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας)Προσδόκιμο ζωής μετά από θεραπεία με ακτινοβολία
Ki-67 ‹50%80 μήνες
Ki-67 ›50%47 μήνες

Η ηχογραφία (υπερηχογράφημα) και η υπερηχογραφία Doppler (αγγειακό υπερηχογράφημα) της πυελικής περιοχής, της κοιλιακής κοιλότητας και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου πραγματοποιούνται για την ανίχνευση σημείων εξάπλωσης μιας κακοήθους διαδικασίας έξω από τον τράχηλο.

Για την εκτίμηση της μετάστασης του όγκου, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα του βουβωνικού και του υπερκλαβικού λεμφαδένα.

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού αντίθεσης της μικρής λεκάνης και της κοιλιακής κοιλότητας αξιολογεί το βάθος της εισβολής του όγκου στον ιστό της μήτρας και στα γειτονικά όργανα, αποκαλύπτει μεταστάσεις όγκου σε απομακρυσμένα όργανα και οστά.

PET ή PET-CT, PET-MRI

Μια εξαιρετικά ενημερωτική (δυστυχώς, όχι πάντα διαθέσιμη) μέθοδος για την ανίχνευση εισβολής και μεταστάσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων.

Υβριδικές συσκευές για ταυτόχρονη εκπομπή ποζιτρονίων και απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (PET-MRI) Πρόσθετες μελέτες

Για να εκτιμήσετε τον επιπολασμό και να εντοπίσετε δευτερογενείς εστίες όγκου, για να σχεδιάσετε τις βέλτιστες τακτικές θεραπείας σύμφωνα με ενδείξεις, εκτελούνται τα ακόλουθα:

 • Ακτινογραφια θωρακος
 • Ουρογραφία
 • Κυστεοσκόπηση
 • Ρεκτοσιγμοσκόπηση
 • Σπινθηρογραφία νεφρού
 • Σπινθηρογραφία σκελετού και ακτινογραφία
 • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου
 • και τα λοιπά.
Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Στάδιο 4 Θεραπεία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Θεραπευτικοί στόχοι για προχωρημένο προχωρημένο καρκίνο:
- επίτευξη μερικής ύφεσης της νόσου
- πραγματοποιώντας επαρκή ανακούφιση από τον πόνο, συμπτωματική θεραπεία
- βέλτιστη συντήρηση όλων των λειτουργιών του σώματος
- βελτίωση της φυσικής και ψυχο-συναισθηματικής κατάστασης, βελτίωση της ποιότητας και του προσδόκιμου ζωής του ασθενούς

Χημειοθεραπεία

Η απομακρυσμένη ακτινοθεραπεία του σταδίου IVA του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα μεμονωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τη γενική κατάσταση του ασθενούς.

Η σύγχρονη θεραπεία ακτινοβολίας 3D-διαμόρφωσης (3D-CRT) δίνει καλά αποτελέσματα. Ο πιο πρόσφατος εξοπλισμός σας επιτρέπει να μετατρέψετε και να κατευθύνετε ακτίνες ακτινοβολίας σε ζώνες όγκου, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε ακτινοβολία σε υγιείς ιστούς.

Σύγχρονη εγκατάσταση (γραμμικός επιταχυντής) για τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία

Ταυτόχρονα με την ακτινοβολία, ο ασθενής λαμβάνει χημειοθεραπεία (Cisplatin + άλλα)

Φάρμακα χημειοθεραπείας για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
(χρησιμοποιείται σε συνδυασμό):
Σισπλατίνη
Καρβοπλατίνη
Ιρινοτεκάν
Ιφωσφαμίδη
5-φθοροουρακίλη
Μεθοτρεξάτη
Πακλιταξέλη
Δοξορουμπικίνη
Κυκλοφωσφαμίδη
Gemcitabine

Μετά το τέλος της θεραπείας με χημειοακτινοβολία, είναι δυνατόν να συνταγογραφηθεί υποστηρικτική (ανοσοενισχυτική) χημειοθεραπεία σύμφωνα με ένα μεμονωμένο σχέδιο και συμπτωματική παρηγορητική θεραπεία..

Είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 4?

Η συνήθης επέμβαση για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4 είναι μερική ή ολική έξοδος της λεκάνης.

Τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις σπάνια χρησιμεύουν ως εναλλακτική λύση στη θεραπεία χημειοακτινοβολίας σε πρωτογενείς ασθενείς με στάδιο 4Α, ​​εάν ο όγκος δεν έχει εξαπλωθεί στο πυελικό τοίχωμα.

Τι είναι η μερική αποβολή της πυέλου?

Πρόκειται για μια γυναικολογική πράξη τύπου 5, κατά την οποία αφαιρούνται τα ακόλουθα:
- σώμα και τράχηλος (με ή χωρίς προσαρτήματα)
- κολπική περιοχή
- παραμετρία (όλος ο περιμετρικός ιστός με περιφερειακούς λεμφαδένες)
- ακραίο (τελικό) τμήμα του ουρητήρα
- και / ή περιοχή της ουροδόχου κύστης
- και / ή ένα τμήμα του παχέος εντέρου

Τι είναι ολική πυελική αποβολή?

Αυτή είναι μια ογκώδης, αναπηρία, αλλά παρατεταμένη διάρκεια ζωής που αφαιρεί:
- σώμα και τράχηλος (με ή χωρίς προσαρτήματα)
- παραμετρία με περιφερειακούς λεμφαδένες
- κόλπος
- Κύστη
- ορθό

Όταν είναι δυνατή η χειρουργική επέμβαση?

(ενδείξεις εξωστρέφειας):

 • Πρωτοβάθμιος ασθενής με στάδιο 4Α (χωρίς όγκο όγκου των πυελικών τοιχωμάτων)
 • Συρίγγια (φλεβοκολπική ή ορθοκολπική)
 • Αναποτελεσματικότητα της θεραπείας χημειοακτινοβολίας
 • Απομονωμένος επαναλαμβανόμενος όγκος στη μικρή λεκάνη
Αντενδείξεις για χειρουργική επέμβαση εξωτερικού
 • Μονομερές οίδημα του κάτω άκρου (οίδημα ενός ποδιού)
 • Ισχιαλγία
 • Ουρητικό μπλοκ (υδρονέφρωση)

Η τριάδα αυτών των συμπτωμάτων υποδηλώνει την ανάπτυξη καρκίνου στα τοιχώματα της μικρής λεκάνης (ο όγκος δεν λειτουργεί).

Σήμερα, όταν βελτιώνεται η ακτινοθεραπεία, σπάνια χρησιμοποιείται πυελική αποβολή για τη θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας..

Θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στάδιο IV

Σε μεταγενέστερο στάδιο της νόσου, υπάρχουν ήδη μακρινές μεταστάσεις - δευτερογενείς εστίες όγκου σε διάφορα όργανα.

Η κύρια θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας IV είναι η ενδοφλέβια συστηματική χημειοθεραπεία με την υποχρεωτική συμπερίληψη φαρμάκων που περιέχουν πλατίνα (Cisplatin + άλλα) και συμπτωματική παρηγορητική θεραπεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακτινοθεραπεία πραγματοποιείται σύμφωνα με ένα μεμονωμένο σχέδιο..

Στοχευμένη θεραπεία

Η στοχευμένη (από: στόχο - στόχο) ή η θεραπεία μοριακής στόχευσης κακοηθών όγκων είναι μια νέα, πολύ υποσχόμενη κατεύθυνση της θεραπείας με φάρμακα προηγμένων (προχωρημένων) μορφών καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Η αρχή της στοχευμένης θεραπείας είναι ο στοχευμένος αποκλεισμός ενός αριθμού πρωτεϊνών υποδοχέα που βρίσκονται στην επιφάνεια ενός καρκινικού κυττάρου που είναι υπεύθυνο για τη διατροφή, την ενεργή ανάπτυξη και τη μετάσταση του όγκου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα στοχευμένης θεραπείας:
- αύξηση της ευαισθησίας του όγκου στην ακτινοβολία και τη χημειοθεραπεία (η οποία βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας)
- επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης μετά τη θεραπεία
- βελτιωμένη πρόγνωση επιβίωσης χωρίς ασθένειες.

/ περιλαμβάνονται στο σχήμα συστημικής χημειοθεραπείας /

Εμπορική ονομασίαΔραστική ουσίαΠεριγραφή
Tarceva®ΕρλοτινίμπηΜπλοκάρει την κινάση της θυροξίνης - περιοχή του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR).
Αναστέλλει την ανάπτυξη και / ή οδηγεί σε θάνατο ενός κλώνου καρκινικών κυττάρων.
ΙρισαΓκεφιτινίμπηΔεσμεύει ανταγωνιστικά την κινάση της θυροξίνης - περιοχή του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR).
Σταματά την πολλαπλασιαστική αναπαραγωγή και ενεργοποιεί τον φυσικό θάνατο των καρκινικών κυττάρων.
NexavarΣοραφενίμπηΙσχυρός αναστολέας των ενδοκυτταρικών κινασών.
Διακοπεί τη διατροφή και αναστέλλει την ανάπτυξη μεταστάσεων όγκου.
ErbituxCetuximabΧιμαιρικό μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα.
Καταστέλλει την ανάπτυξη και τη μετάσταση του όγκου.
AvastinBevacizumabΑνασυνδυασμένο εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα, αναστολέας EGFR.
Καταστέλλει τη διατροφή και την ανάπτυξη όγκων.

Περαιτέρω μελέτη, βελτίωση και ευρεία εισαγωγή στην ιατρική πρακτική στοχευμένων και πολλαπλών στόχων φαρμάκων παρέχει μια πραγματική ευκαιρία για επιτυχημένη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο στάδιο 3-4 καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Στάδιο 4 Αναπηρία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας στάδιο 4 περιλαμβάνει μακροχρόνια θεραπεία και μείωση της ποιότητας ζωής. Επομένως, ο ασθενής έχει ανατεθεί στην ομάδα 2 της αναπηρίας.

Εάν ο ασθενής χρειάζεται συνεχή φροντίδα με εξωτερική βοήθεια ή αναγνωρίζεται ανίατη - προσδιορίζεται 1 ομάδα αναπηρίας.

Καρκίνος Στάδιο 4: πρόγνωση ζωής

Για να προσδιοριστεί το στάδιο της ογκολογίας, το μέγεθος του όγκου, ο βαθμός εξάπλωσής του στους λεμφαδένες και ο σχηματισμός μεταστάσεων λαμβάνονται υπόψη. Στην ογκολογία του καρκίνου του σταδίου 4, το κύριο μέτρο είναι η παρουσία δευτερογενών εστιών ανάπτυξης όγκου σε απομακρυσμένα όργανα, παρά το μέγεθος του νεοπλάσματος. Οι μεταστάσεις συνήθως περιλαμβάνουν οστά, ήπαρ και πνεύμονες. Η κακοήθης πορεία της νόσου καθορίζεται από την παρουσία δευτερογενών κακοήθων εστιών. Ορισμένοι τύποι καρκίνου δεν έχουν χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα και διαγιγνώσκονται μόνο στο στάδιο της μετάστασης (σάρκωμα, μελάνωμα). Άλλοι, αντίθετα, με εντυπωσιακά μεγέθη δεν έχουν δευτερογενείς όγκους..

Ογκολογικά στάδια

Υπάρχουν πολλά στάδια καρκίνου, τα οποία δείχνουν πόσο μακριά έχει εξαπλωθεί ο όγκος. Για τον προσδιορισμό του σταδίου ενός κακοήθους νεοπλάσματος, λαμβάνεται υπόψη η παρουσία μεταστάσεων σε άλλα όργανα, η βλάβη στους λεμφαδένες και το μέγεθος του όγκου. Ο καρκίνος ταξινομείται ως εξής:

 • Στάδιο 0 - τα όρια του νεοπλάσματος παραμένουν στην αρχή του όγκου. Με έγκαιρη ανίχνευση και έγκαιρη θεραπεία, η πρόγνωση είναι θετική.
 • 1 - ένας μεγάλος όγκος όγκου εμφανίζεται χωρίς μεταστάσεις και βλάβη στους λεμφαδένες. Ο ασθενής μπορεί να βελτιωθεί με τη σωστή θεραπεία.
 • 2 - ο όγκος αναπτύσσεται σε γειτονικούς ιστούς. Η πρόγνωση καθορίζεται ανάλογα με τον τόπο εντοπισμού και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά του νεοπλάσματος. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς θεραπεύονται από την ασθένεια.
 • 3 - συμβαίνει η διαδικασία μετάστασης. Τα καρκινικά κύτταρα διαιρούνται και ταξιδεύουν σε όλο το σώμα με τη ροή του αίματος και της λέμφου. Οι γιατροί μπορούν να θεραπεύσουν μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις της νόσου.
 • 4 είναι το πιο δύσκολο. Ο όγκος του καρκίνου του σταδίου 4 διεισδύει σε πολλά όργανα και υπάρχουν επίσης μεταστάσεις στους λεμφαδένες. Είναι αδύνατο να αφαιρεθούν τα νεοπλάσματα με χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς δεν μπορούν να θεραπευτούν, μόνο αποδεκτή θεραπεία είναι αποδεκτή.

Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με καρκίνο είναι περιορισμένος αριθμός μηνών ή αρκετά χρόνια. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του όγκου, την ψυχολογική διάθεση του ασθενούς και των συγγενών του, την κατάλληλη φροντίδα.

Σημάδια ασθένειας

Τα συμπτώματα του καρκίνου του σταδίου 4 περιλαμβάνουν:

 • συνεχής κόπωση που δεν εξαφανίζεται μετά από ανάπαυση.
 • επίμονες οδυνηρές αισθήσεις
 • απώλεια βάρους;
 • ανοιχτόχρωμο δέρμα
 • την εμφάνιση σφραγίδων στους ιστούς ·
 • σταθερά αυξημένη θερμοκρασία σώματος.
 • διαταραχές στη λειτουργία των εντέρων ή της ουροδόχου κύστης
 • ασυνήθιστη αιμορραγία από την ουροδόχο κύστη, το ορθό, τον κόλπο, τη στοματική κοιλότητα.
 • επίμονος βήχας, αλλαγή φωνής.

Παρά αυτά τα συμπτώματα, δεν πρέπει να σταματήσετε να καταπολεμάτε την ασθένεια. Με τη σωστή θεραπεία, ακόμη και στο στάδιο 4 του καρκίνου, υπάρχει ακόμα ελπίδα για παράταση της ζωής.

Διάγνωση της νόσου

Σε προχωρημένες περιπτώσεις, απαιτείται διεξοδική εξέταση για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της θέσης των μεταστάσεων. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε όλες τις διαθέσιμες σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε πού βρίσκεται ο καρκίνος, ο τύπος κακοήθους όγκου και ο βαθμός βλάβης στα κοντινά όργανα. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες μπορούν να ληφθούν χρησιμοποιώντας:

 • ψηλάφηση του όγκου
 • εξέταση αίματος για δείκτες όγκων ·
 • υπολογιστική τομογραφία;
 • διαδικασία υπερήχων
 • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων ·
 • σπινθηρογραφία;
 • απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού;
 • ενδοσκόπηση
 • λαπαροσκόπηση
 • ανάλυση βιοψίας.

Οι εργαστηριακές μέθοδοι για τη μελέτη βιοϋλικών καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό της ευαισθησίας των καρκινικών κυττάρων στα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία.

Χαρακτηριστικά του τέταρτου σταδίου και προσδόκιμο ζωής

Η ιδιαιτερότητα έγκειται στην προοδευτική ανάπτυξη του καρκίνου και στην εμφάνιση μεταστάσεων σε απομακρυσμένα όργανα: οστά, εγκέφαλος, ήπαρ, πνεύμονες και λεμφικό σύστημα. Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης καρκίνου του σταδίου 4 με βλάβη σε διάφορα όργανα:

 • Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Ο όγκος εξαπλώνεται πέρα ​​από τη μικρή λεκάνη, οι μεταστάσεις διεισδύουν στην κύστη και στο ορθό. Μόνο το 15% όλων των περιπτώσεων ζει για περίπου πέντε χρόνια.
 • Προστάτης. Ο όγκος από τα σπερματικά κυστίδια διεισδύει στο ορθό, τους λεμφαδένες, επηρεάζει τον ιστό των οστών και μακρινές μεταστάσεις καλύπτουν το ήπαρ και τους πνεύμονες. Για θεραπεία, η ακτινοβολία και η ορμονική θεραπεία χρησιμοποιείται σε ένα συγκρότημα. Πόσο καιρό ζουν οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη με στάδιο 4; Η χειρουργική θεραπεία παρατείνει τη ζωή του ασθενούς από ένα έως τρία χρόνια. Η ανθρώπινη αισιοδοξία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Το άγχος και ο ενθουσιασμός, αντίθετα, επιδεινώνουν την κατάσταση του ασθενούς.
 • Καρκίνος στο συκώτι. Στο τελευταίο στάδιο της νόσου παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης, μόνο σε λίγους ασθενείς το προσδόκιμο ζωής είναι έως 5 χρόνια.
 • Ογκολογία του μαστού. Ο καρκίνος του σταδίου 4 με μεταστάσεις στους πνεύμονες, τους βρόγχους, τα απομακρυσμένα όργανα (ήπαρ, στομάχι) και η βλάβη στους γειτονικούς λεμφαδένες (κλείσιμο και μασχαλιαία) αντιμετωπίζεται με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Το προσδόκιμο ζωής εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς και την ατομική επιλογή φαρμάκων. Η ζωή με αυτήν τη διάγνωση διαρκεί έως και πέντε χρόνια ή περισσότερο στο 15% των γυναικών.
 • Καρκίνο του παχέος εντέρου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα κάνουν μετάσταση σε άλλα όργανα, η θεραπεία δεν δίνει θετικά αποτελέσματα. Μόνο το 8 έως 15% των ασθενών μπορούν να ζήσουν πέντε χρόνια.

Πόσα ζουν με καρκίνο του σταδίου 4; Η διάρκεια ζωής με αυτήν τη διάγνωση εξαρτάται από το προσβεβλημένο όργανο και τον τύπο του καρκίνου. Συνήθως αυτή είναι μια μικρή περίοδος από αρκετές εβδομάδες έως ένα χρόνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ασθενείς με το τελευταίο στάδιο του καρκίνου ζουν πέντε ή περισσότερα χρόνια.

Παραδοσιακές θεραπείες

Ο καρκίνος του τέταρτου βαθμού είναι δύσκολο να θεραπευτεί επειδή έχει ξεκινήσει μια ήδη μη αναστρέψιμη διαδικασία. Οι ασθενείς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάθε είδους μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής ιατρικής. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες παραδοσιακές μέθοδοι:

 • Ανοσοθεραπεία - βοηθά στην αύξηση της άμυνας του σώματος έναντι του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των παθογόνων κυττάρων. Η μέθοδος είναι καλή επειδή δεν προκαλεί παρενέργειες και δεν παραβιάζει την ακεραιότητα των υγιών ιστών. Τα φάρμακα επιλέγονται ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Έλλειψη θεραπείας - μεγάλη διάρκεια θεραπείας.
 • Η ακτινοθεραπεία θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων του σταδίου 4 με μεταστάσεις. Όταν αντιμετωπίζεται με αυτήν τη μέθοδο, εμφανίζεται η πλήρης καταστροφή κακοήθων κυττάρων, η οποία οδηγεί σε μείωση του μεγέθους του όγκου. Για τα προσβεβλημένα οστά, χρησιμοποιείται ακτινοβόληση δέσμης πρωτονίων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υγιή κύτταρα καταστρέφονται επίσης μαζί με καρκινικά..
 • Η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για τη μείωση της ανάπτυξης καρκινικών αναπτύξεων. Μπορούν να συνταγογραφήσουν διάφορα μαθήματα θεραπείας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά φάρμακα για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνότερα σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο..

Σύγχρονες μέθοδοι θεραπείας

Με την ανάπτυξη της σύγχρονης ογκολογίας, έχουν εμφανιστεί νέες μέθοδοι θεραπείας για τον καρκίνο του σταδίου IV. Οι γιατροί χρησιμοποιούν επιτυχώς:

 • Θεραπεία νετρονίων - η ακτινοβολία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας νετρόνια. Διεισδύουν βαθιά στους κατεστραμμένους ιστούς και τους απαλλάσσουν από τοξικές ουσίες.
 • Χημειοεμβολισμός - η παροχή αίματος στον όγκο διακόπτεται. Ένα ειδικό φάρμακο εγχέεται σε αυτό που καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Η θεραπευτική αγωγή για τους ασθενείς επιλέγεται ξεχωριστά, ανάλογα με τη θέση του κακοήθους νεοπλάσματος και των μεταστάσεων. Η πιο αποτελεσματική θεραπεία θεωρείται περίπλοκη, όταν ο όγκος επηρεάζεται σε ανοσοποιητικό, χημικό και φυσικό επίπεδο..

Στάδιο 4 καρκίνος του πνεύμονα. Συμπτώματα

Η ασθένεια είναι μη αναστρέψιμη και δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Κακοήθη κύτταρα εξαπλώνονται σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας υγιείς ιστούς, όργανα και λεμφαδένες, σχηματίζοντας μεταστάσεις σε ιστό οστών, εγκεφάλου, νεφρού και ήπατος. Ο ρυθμός με τον οποίο εξαπλώνεται η ασθένεια εξαρτάται από τον τύπο του όγκου και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Ο βήχας εμφανίζεται σε επιθέσεις, έχει υστερικό χαρακτήρα με την απελευθέρωση πτυέλων. Σε ασθενείς που πάσχουν από περιφερική μορφή, αυτό το σύμπτωμα μπορεί να απουσιάζει..
 • Ο πόνος στο στήθος γίνεται έντονος στην περιοχή του προσβεβλημένου πνεύμονα λόγω της διείσδυσης του όγκου σε γειτονικούς ιστούς, ο ίδιος ο πνευμονικός ιστός δεν τροφοδοτείται με υποδοχείς πόνου. Ιδιαίτερα έντονες οδυνηρές αισθήσεις βρίσκονται στην περιφερική μορφή του όγκου.
 • Η αιμόπτυση ξεκινά λόγω βλάβης στα τοιχώματα των βρόγχων και των αιμοφόρων αγγείων. Αρχικά, εμφανίζονται ραβδώσεις αίματος με πτύελα, και στη συνέχεια η απόρριψη γίνεται σαν ζελέ στο πορφυρό χρώμα, η παρουσία πύου είναι δυνατή.
 • Δύσπνοια εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης διαταραχών στηθάγχης και καρδιακού ρυθμού.
 • Η πεπτική αναστάτωση εμφανίζεται λόγω μεταστατικών βλαβών του οισοφάγου και των εντέρων.

Πόσο καιρό ζείτε με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 4; Στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα, είναι πιθανές απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις: αιμορραγία από την αναπνευστική οδό, πνευμοθώρακας, σύνδρομο φλέβας, ίκτερος. Τέτοιες επιπλοκές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους ηλικιωμένους. Ο καρκίνος αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και είναι θανατηφόρος σε ασθενείς που δεν χρησιμοποιούν συνεχή θεραπεία. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των ασθενών που έχουν ζήσει για πέντε χρόνια με αυτή τη διάγνωση κυμαίνεται από 5 έως 15%.

Θεραπεία καρκίνου του πνεύμονα τελικού σταδίου

Δεν υπάρχει λόγος για πλήρη θεραπεία. Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 4 ζουν με θεραπεία με στόχο τη μείωση των συμπτωμάτων και τη διατήρηση του ασθενούς ζωντανού. Οι γιατροί βοηθούν έναν ασθενή να αντιμετωπίσει καρδιακή ανεπάρκεια, πλευρίτιδα, πνευμονία, αφαιρώντας ανώδυνα το υπερβολικό υγρό που συσσωρεύεται στους πνεύμονες. Επιπλέον, εκτελούνται ανοσοποιητικά, ορμονικά, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Στις ισραηλινές κλινικές, η χημειοθεραπεία με το φάρμακο "Avastin" χρησιμοποιείται ευρέως και υποστηρίζουν ότι αυτή η μέθοδος επιτρέπει τον έλεγχο της ανάπτυξης όγκων και αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών. Με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 4, πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένα άτομο; Αυτή η ερώτηση υποβάλλεται συχνά από τον ίδιο τον ασθενή, καθώς και από τους συγγενείς του. Η πρόγνωση είναι απογοητευτική, μόνο μερικοί ασθενείς ζουν για 5 χρόνια, οι υπόλοιποι πεθαίνουν πολύ νωρίτερα. Συχνά, κουρασμένοι από βασανιστήρια, οι άνθρωποι σταματούν να αγωνίζονται για ζωή και να παραδοθούν σε ασθένειες.

Προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος

Μια τέτοια διάγνωση γίνεται όταν ο όγκος μεγαλώνει σε σημαντικό μέγεθος, βλασταίνει σε γειτονικά όργανα, οι λεμφαδένες καταστρέφονται και ο όγκος εξαπλώνεται σε απομακρυσμένα όργανα. Η πλήρης ανάρρωση καθίσταται αδύνατη ως αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του παγκρέατος και των οργάνων που επηρεάζονται από κακοήθη νεοπλάσματα. Τις περισσότερες φορές, η ασθένεια ανιχνεύεται σε άτομα μετά την ηλικία των εξήντα. Οι μεταστάσεις καρκίνου του παγκρέατος σταδίου 4 βρίσκονται στα νεφρά, στους πνεύμονες, στα οστά και στο συκώτι. Ένας ασθενής μπορεί να έχει αρκετούς καρκίνους σε όλο το σώμα.

Η ανάπτυξη της νόσου εμφανίζεται για αρκετά χρόνια, και σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία προχωρά γρήγορα από 6 έως 12 μήνες. Το μεγαλύτερο κίνδυνο είναι τα άτομα με διαβήτη που τρώνε λιπαρά τρόφιμα, εργάζονται σε επικίνδυνα χημικά φυτά, υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση στο στομάχι και κατάχρηση καπνίσματος. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι άνδρες αρρωσταίνουν συχνότερα από τις γυναίκες. Τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος του σταδίου 4, τα οποία αποτελούνται από εκκριτικά κύτταρα που παράγουν ένζυμα για την πέψη της τροφής, είναι τα εξής:

 • Εμφανίζεται η δηλητηρίαση του σώματος. Ο ασθενής αισθάνεται σοβαρή αδυναμία, χάνει την όρεξη, μειώνεται το βάρος, αυξάνεται περιοδικά η θερμοκρασία του σώματος.
 • Σοβαρός πόνος είναι συνεχώς παρών, εντείνεται όταν αλλάζει η θέση του σώματος, δίνει στο στήθος, τη ζώνη του ώμου, τα χέρια, την κάτω πλάτη.
 • Δυσλειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η αύξηση του όγκου οδηγεί σε συμπίεση των περιτοναϊκών οργάνων · δεν υπάρχουν αρκετά ένζυμα για την πέψη της τροφής. Αυτό οδηγεί σε φούσκωμα, κολικούς, ναυτία και έμετο. Η δυσπεψία των θρεπτικών ουσιών οδηγεί σε αναιμία και ανεπάρκεια βιταμινών.
 • Ο σπλήνας διευρύνεται.
 • Το ήπαρ έχει βλάβη, εμφανίζεται η κίτρινη κηλίδα του δέρματος και των βλεννογόνων.
 • Εμφανίζεται θρομβοφλεβίτιδα.
 • Σοβαρός βήχας με αιματηρά πτύελα.

Ένας ασθενής με σοβαρή αδυναμία βρίσκεται στο κρεβάτι όλη την ώρα. Γίνεται ευερέθιστος, επιθετικός, δεν κοιμάται καλά, γίνεται κατάθλιψη.

Θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος και πρόγνωση

Η πορεία της θεραπείας στοχεύει στη διατήρηση της κατάστασης του ασθενούς και σκοπός της είναι:

 • ανακουφίστε την κατάσταση της υγείας, μειώστε τις οδυνηρές αισθήσεις.
 • βελτίωση της πέψης
 • αποτρέψει το σχηματισμό νέων μεταστάσεων.

Οι ακόλουθες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία:

 • Χειρουργική - χρησιμοποιείται μόνο για την αποκατάσταση της αδυναμίας του χολικού αγωγού και των εντέρων, για την εξάλειψη του κινδύνου αιμορραγίας.
 • Χημειοθεραπευτική - η χρήση φαρμάκων της κυτταροστατικής ομάδας παρατείνει ελαφρώς τη ζωή του ασθενούς.
 • Ακτινοβολία - όταν εκτίθενται σε πολύ ενεργή ακτινοβολία ακτίνων Χ, τα καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν, γεγονός που σταθεροποιεί ελαφρώς την ανάπτυξή τους.
 • Ακτινοθεραπεία.
 • Θεραπεία των συμπτωμάτων της νόσου για την ανακούφιση του πόνου χρησιμοποιώντας ανακουφιστικά.

Στο στάδιο 4 καρκίνος με μεταστάσεις, πόσο καιρό μπορούν να ζήσουν οι ασθενείς; Εξαρτάται από:

 • η επιτυχία της θεραπείας - η ανταπόκριση του οργανισμού στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.
 • τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης του σώματος
 • ο αριθμός των μεταστάσεων ·
 • κατάλληλη φροντίδα;
 • η διάθεση του ασθενούς.

Σύμφωνα με ιατρικά στατιστικά στοιχεία, με εντατική θεραπεία, το ποσοστό επιβίωσης για περισσότερο από ένα χρόνο είναι μόνο 5%. Κατά μέσο όρο, τα άτομα με αυτή την ασθένεια ζουν από αρκετούς μήνες έως έξι μήνες..

Στάδιο 4 συμπτώματα καρκίνου του στομάχου

Σε αυτό το στάδιο της νόσου, ένας κακοήθης όγκος επηρεάζει όχι μόνο το στομάχι, αλλά επίσης διεισδύει στο περιτόναιο, μεγάλα αγγεία, ωοθήκες, ήπαρ, πνεύμονες, πάγκρεας. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • κοιλιακό άλγος;
 • απώλεια όρεξης, ταχεία έναρξη κορεσμού
 • δυσπεψία: ναυτία, αιματηρός έμετος, καούρα, σκούρα χαλαρά κόπρανα
 • εντερική απόφραξη, δυσκοιλιότητα
 • διεύρυνση και πόνος των λεμφαδένων
 • εξάντληση του σώματος.

Όταν εμφανίζονται μεταστάσεις στο ήπαρ και στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, ο όγκος της κοιλιάς αυξάνεται, εμφανίζεται αποφρακτικός ίκτερος. Μερικές φορές, ως αποτέλεσμα της ζωτικής δραστηριότητας των καρκινικών κυττάρων, εμφανίζεται σοβαρή δηλητηρίαση του σώματος..

Θεραπεία και πρόγνωση για καρκίνο του γαστρικού σταδίου

Για τη θεραπεία του καρκίνου του στομάχου στάδιο 4, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Η χειρουργική επέμβαση σε αυτό το στάδιο της νόσου είναι υποστηρικτική: η εντερική απόφραξη εξαλείφεται, ένας μεταλλικός σωλήνας μπορεί να εγκατασταθεί για τη μετακίνηση τροφίμων, σχηματίζεται σωλήνας γαστροστομίας για σίτιση.
 • Η χημειοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συχνά πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ακτινοβολία.
 • Τα φάρμακα χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου.
 • Η ανοσοθεραπεία δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις κλινικές λόγω του υψηλού κόστους.

Το πόσο καιρό μπορεί να ζήσει ένα άτομο με το τελευταίο στάδιο του καρκίνου του στομάχου εξαρτάται από τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του οργανισμού κάθε ασθενούς. Σημειώνεται το ακόλουθο μοτίβο: οι νέοι στους οποίους εμφανίζεται η διαίρεση των καρκινικών κυττάρων ζουν γρήγορα λιγότερο από τους ασθενείς ηλικιωμένων και γεροντικών. Κατά μέσο όρο, το πενταετές ποσοστό επιβίωσης είναι 15-20%.

συμπέρασμα

Ο καρκίνος στο τελευταίο στάδιο είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυττάρων όγκου συμβαίνει σε όλο το σώμα, βλάπτονται υγιείς γειτονικοί ιστοί και όργανα, καθώς και εκείνοι που βρίσκονται μακριά από τον εντοπισμό της αρχικής εστίασης. Ο ασθενής μπορεί να μην εμφανίσει συμπτώματα της νόσου έως ότου ο κακοήθης όγκος φτάσει στο τέταρτο στάδιο.

Αυτό θεωρείται ένας από τους κύριους λόγους για την καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου. Οι ασθενείς με καρκίνο του σταδίου 4 (φωτογραφία παραπάνω), υπό ευνοϊκές συνθήκες, μπορούν να ζήσουν έως και πέντε χρόνια, μερικοί ζουν περισσότερο. Μια πιο ακριβής πρόγνωση δίνεται από τον θεράποντα ιατρό. Θα βρει πάντα έναν τρόπο να υποστηρίξει τον ασθενή για να τον ανακουφίσει από οδυνηρά συμπτώματα και να παρατείνει τη ζωή του..